В Україні встановили нову дату святкування Дня молоді

08.08.2021

Пре­зи­дент Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий ус­та­но­вив в Ук­ра­їні День мо­ло­ді, який від­зна­ча­ти­муть що­ро­ку 12 сер­пня, в Між­на­род­ний день мо­ло­ді. Про це й­деться на офі­цій­но­му ін­тернет-пред­став­ниц­тві, передає Експерт. Гла­ва дер­жа­ви […]